ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานผลการพิจารณาทบทวน/ภารกิจและข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ก.ย. 2561
62 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
25 ก.ค. 2561
63 อบต.ไชยคราม สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ค. 2561
64 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมหลัก 4 ประการ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 ก.ค. 2561
65 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 มิ.ย. 2561
66 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
22 มิ.ย. 2561
67 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
22 มิ.ย. 2561
68 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 มิ.ย. 2561
69 การทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
16 พ.ค. 2561
70 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15