ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 การยื่นแบบ/การชำระภาษี
75
25 ธ.ค. 2561
52 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 ธ.ค. 2561
53 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 ธ.ค. 2561
54 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ธ.ค. 2561
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ธ.ค. 2561
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และสถานที่สอบ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 พ.ย. 2561
57 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 พ.ย. 2561
58 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 พ.ย. 2561
59 ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
25 ต.ค. 2561
60 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
05 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15