ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 ก.พ. 2563
22 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
27 ม.ค. 2563
23 ขอเชิญรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ธ.ค. 2562
24 รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561-2564 รอบ12 เดือน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 พ.ย. 2562
25 ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม อบต.ไชยคราม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2562
26 รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2562
27 ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ต.ค. 2562
28 แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ต.ค. 2562
29 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
09 ต.ค. 2562
30 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15