ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
51
21 ต.ค. 2558
122 อบต.ไชยคราม ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ก.ย. 2558
123 ประกาศ การใช้คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ส.ค. 2558
124 ประกาศสอบคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
20 ก.ค. 2558
125 รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 มิ.ย. 2558
126 รายงานข้อมูลทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
24 มิ.ย. 2558
127 รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
273
27 ต.ค. 2557
128 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
402
25 ธ.ค. 2556
129 ประกาศปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
25 ก.พ. 2555
130 แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
276
30 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15