ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ก.ย. 2560
92 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ก.ย. 2560
93 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
16 ส.ค. 2560
94 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
10 ส.ค. 2560
95 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 มิ.ย. 2560
96 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 มิ.ย. 2560
97 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2560
98 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 เม.ย. 2560
99 ประกาศเจตจำนงต่อสาธารณะชนในการต่อต้านการทุจริตของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 เม.ย. 2560
100 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15