ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 ม.ค. 2563
2 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ต.ค. 2562
3 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
18 มิ.ย. 2562
4 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 ก.พ. 2562
5 งานจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ม.ค. 2562
6 การยื่นแบบ/การชำระภาษี
58
25 ธ.ค. 2561
7 ขอเขิญเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ธ.ค. 2561
8 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ธ.ค. 2561
9 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ธ.ค. 2561
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10