ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
01 มี.ค. 2565
2 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ชองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ม.ค. 2565
3 รายละเอียด ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 ม.ค. 2565
4 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
01 พ.ย. 2564
5 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 พ.ย. 2564
6 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 พ.ย. 2564
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
01 พ.ย. 2564
8 ประกาศผลการลดพลังงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2564
9 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Ploicy) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2564
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21