ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
15 ก.ค. 2564
2 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 มี.ค. 2564
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 มี.ค. 2564
4 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ภ.ด.ส.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
31 มี.ค. 2564
5 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ชองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 มี.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์การประชุุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
24 ก.พ. 2564
7 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.พ. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ม.ค. 2564
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ม.ค. 2564
10 อัตราภาษีป้ายใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19