ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน