ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว
  รายละเอียด : เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว ได้ที่ - สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม โดยมีการให้บริการ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนได้ที่ www.chaikram.go.th หรือทาง facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามและส่งข้อมูลได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม โทร 0-7795-0022 2. ขอรับแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว และส่งข้อมูลได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน